Depot Vilvoorde: BIM modellering

Afbeelding
BIM
Afbeelding
dépôt Viovoorde
Afbeelding
Dépot Vilvoorde

De Vlaamse gemeenschap vroeg ons de uitbreiding en optimalisatie van het bestaande depot in Vilvoorde op ons te nemen. De doelstelling was om een centrale bewaarplaats te creëren om alle archieven en kunstwerken van verschillende entiteiten onder te brengen.

Voor dit project werd gebruik gemaakt van een BIM/REVIT modellering, van de ontwerpfase tot aan de uitvoering. Om snel te kunnen ingrijpen in het geval van brand diende de sprinklerinstallatie als uitgangspunt voor het bepalen van de positie van een muur, naast het aanbrengen van verlichting en het leggen van de HVAC-leidingen. Het bouwwerkinformatiemodel bleek daarbij uitermate nuttig om de positie van de verschillende leidingen te bepalen. Er was een aanzienlijke coördinatie-inspanning nodig om de BIM-modellen op te nemen in de architecturale planning. Deze modellering bleek uiteindelijk een onmisbaar hulpmiddel op de werf om de goede uitvoering van de werkzaamheden te controleren.