Kerncijfers

Een gemiddelde van 45 actieve bouwwerven met een verdeling van de omzet per activiteitensector.

Personeel : 693

Arbeiders : 387
Bedienden : 306 

België: 47%
Luxemburg: 53%

Gemiddelde anciënniteit: 9 jaar
Gemiddelde leeftijd: 42 jaar

In 2022 hadden CIT Blaton en CBL een geconsolideerde omzet van 460 miljoen euro, met een geconsolideerd resultaat van 14 miljoen.