Erkenning

CIT Blaton beschikt over talrijke erkenningen bij de FOD Economie voor het beheer van overheidsopdrachten in de bouw. Daaruit blijken de technische en financiële capaciteiten te zien, evenals de professionele integriteit van het bedrijf. Het is een label voor kwaliteit en goede uitvoering van werken.

CIT Blaton heeft de volgende erkenningsklassen:

Ondernemingsnummer: 0435112207

Geldig tot 23/04/2024

Klasse 8: tot 260.000.000 EUR

D - Algemene aannemingen van bouwwerken

D1 - Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen

D14 - Glazenmakerswerk

D16 - Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen

D17 - Centrale verwarming, thermische installaties

D18 - Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning

D20 - Metalen schrijnwerk

D24 - Restauratie van monumenten

D4 - Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, al dan niet geprefabriceerd

D5 - Schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen

E - Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde

E1 - Moerriolen

E2 - Paalfunderingen, dam- en diepwanden

P1 - Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie.

Klasse 7: 5.330.000 EUR -- 43.000.000 EUR

F - Algemene aannemingen van metaalconstructies

F2 - Bouw van metalen draagstructuren

G - Algemene aannemingen van grondwerken

Klasse 6: 3.225.000 EUR -- 26.000.000 EUR

C - Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken

C1 - Gewone rioleringswerken

P2 - Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties

P3 - Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

S1 - Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen

Klasse 5: 1.810.000 EUR -- 14.500.000 EUR €

D13 - Verfwerk

D29 - Vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren

D7 - Smeedwerk

Klasse 4: 900.000 EUR -- 7.000.000 EUR

D10 - Tegelwerk

D11 - Pleister- en raapwerk

D6 - Marmer- en steenhouwerswerk

D8 - Dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten, dichtingswerken

N1 - Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten