Onze waarden

De verbintenissen die CIT Blaton tegenover zichzelf en tegenover partners aangaat, zijn vastgelegd in ons bedrijfscharter. Het loopt als een rode draad door de bedrijfscultuur van CIT Blaton en dient als referentie voor al onze projecten, in het bijzonder bij veranderingsprocessen. Het geeft een transparant overzicht van de waarden waar CIT Blaton - dankzij de actieve deelname van elke medewerker - voor staat : respect, traditie en evolutie, meesterschap, service.

 

Respect

Wij respecteren de mensen met wie we samenwerken. Arbeiders, bedienden, kaderleden of aandeelhouders, samen willen we vooruitgaan en onze projecten met respect voor anderen waarmaken. Ook onze klanten en leveranciers behandelen we met evenveel respect.

Traditie en evolutie

Wij zijn trots op de expertise, de achtergrond en de geschiedenis van onze vennootschap. De familiale traditie van onze onderneming is een van onze sterktes, die bovendingen bijdraagt tot de stabiliteit van het bedrijf. Dagelijks dragen wij ons steentje bij tot het succes van de onderneming.

We richten ons resoluut op vooruitgang en op de toekomst. Ons groeipotentieel zit ingebakken in onze traditie.

Meesterschap

Onze benadering van het vak is gebaseerd op de beheersing van de technieken die we gebruiken, de beheersing van de relaties die wij onderhouden met onze leveranciers en partners, de beheersing van de budgetten en de deadlines van onze klanten. Wij zetten ons in voor het behoud, de ontwikkeling en de overdracht van kennis binnen ons bedrijf.

Service

Wij zien ons vak als een service die wij onze klanten aanbieden. Wij positioneren ons als de bevoorrechte partner van onze klanten voor de verwezenlijking van hun projecten. Dankzij onze proactieve aanpak, onze luisterbereidheid, onze anticiperende houding en onze creativiteit werken wij liever aan oplossingen dan aan problemen.