Onze inzet

Kwaliteit, veiligheid, innovatie, respect voor het milieu en investeringen zijn belangrijke verplichtingen die CIT Blaton is aangegaan.

In elk van zijn projecten realiseert CIT Blaton duurzame constructies voor zijn klanten, waarbij het zich houdt aan de geldende normen in zijn processen.

  • Kwaliteit ISO 9001: opvolging van criteria en procedures op het gebied van kwaliteit voor civiele en industriële bouwprojecten.
  • Veiligheid ISO 45001 en VCAp: getuigt van het belang dat wordt toegekend aan veiligheidsregels.
  • Milieu ISO 14001: de implementatie van het milieubeheer voor de processen van het bedrijf, en in het bijzonder voor de werven.
  • Label Ecodynamische Onderneming (3 sterren): bewijs van onze bereidheid om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen.
  • Label Build Circular als doel verspillingen te verminderen, hulpbronnen te optimaliseren, leveringen beter te organiseren en de milieu-impact van de werven te verminderen.
  • De CO²-Prestatieladder is de duurzaamheidstool die bedrijven en overheden helpt bij het verlagen van CO² en kosten, in de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

 

CIT Blaton milieu inzet

Onze innovatiedynamiek is te zien in de kwaliteit van ons werk; een van onze belangrijke doelstellingen is het algemeen toepassen van Letsbuild (Aproplan) op al onze werven. Met het gebruik van het computerprogramma hebben we toegang tot alle gegevens van een werf, kunnen we corrigerende acties opvolgen en is samenwerking in real time mogelijk met alle bij het project betrokken partijen. Er wordt voorzien in interne opleidingen in het gebruik ervan.

Letsbuild

Dankzij de ambitieuze en doorlopende investeringen bezit CIT Blaton inmiddels een aanzienlijke vloot van ultramoderne machines en apparatuur, waardoor de autonomie van het bedrijf gegarandeerd is.

Grue chenille

CIT Blaton is in bezit van het label “CO2 Neutral”.

Met de bouw van het eerste passieve kantoorgebouw in Brussel, in dit geval voor de eigen hoofdzetel, krijgt CIT Blaton de kans om een leidende rol te spelen in milieuaangelegenheden. De ISO 14001-certificering en, recentelijk, een Gold Standard gecertificeerd koolstofcompensatieproject, tonen aan dat CIT Blaton bereid is zijn klimaatverantwoordelijkheid op zich te nemen en deze niet door te spelen naar toekomstige generaties.

co2-neutral