Nieuws

Afbeelding
CO²-Prestatieladder logo CIT Blaton
Afbeelding
Prestatieladder uitstoot IT Blaton

CIT Blaton ontvangt de CO²-Prestatieladder certificering

In september 2023 heeft BCCA CIT Blaton het niveau 3 van de CO²-Prestatielaader toegekend.

De CO²-Prestatieladder is de duurzaamheidstool die bedrijven en overheden helpt bij het verlagen van CO² en kosten, in de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

De CO²-Prestatieladder is een CO²-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 werkt een organisatie met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Een gecertificeerde organisatie voldoet aan de eisen van de CO²-Prestatieladder die vanuit vier perspectieven voortkomen:

 • Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint

 • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie

 • Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid

   

 • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). CIT Blaton wordt aangestuurd door CO²Logic.

Om het 3de niveau van certificering te bereiken, heeft CIT Blaton daarom zijn CO²-equivalente voetafdruk beoordeeld op basis van zijn gegevens voor 2021 met een duidelijke doelstelling van een reductie van 46% tegen 2030.

In kaart brengen van onze CO²-uitstoot (jaar 2021):

 • 33.8% - auto's
 • 44,3% - Diesel constructie
 • 17% - Elektriciteit bouwplaatsen + zitplaats
 • 5% - verwarming

Naar continue energieverbetering

CIT Blaton heeft 3 ontwikkelingsgebieden geïdentificeerd om zijn CO²-voetafdruk tegen 2030 te verminderen.

 • Toename van het aantal fotovoltaïsche parken
 • Gebruik van groene energie via haar leveranciers
 • Elektrificatie van het wagenpark dat ter beschikking wordt gesteld van vakmensen.

Genomen verantwoordelijkheid voor het milieu

De CO²-Prestatieladder maakt deel uit van een reeks maatregelen die al meer dan 15 jaar van kracht zijn. CIT Blaton heeft het milieu centraal gesteld in zijn ontwikkelingsstrategie. Het familiebedrijf klasse 8, reeds ISO 9001, 45001 14001 gecertificeerd, verkozen tot ecodynamisch bedrijf  van niveau 3 en houder van het  label Embuild.brussels Build Circulair, positioneert zich als pionier in de bouwsector en als speler in de wereld van morgen.

Meer info op www.co2-prestatieladder.be/nl