Silver Tower

Bouw van een kantoortoren

Afbeelding
Silver Tower
Afbeelding
Silver Tower
Afbeelding
Silver Tower
Afbeelding
Silver Tower
Afbeelding
Silver Tower
Oppervlakte
45.000 m²
Klant
Architect
Studiebureau
Uitvoeringsperiode
2019 - 2020
Plaats
Brussel (BE)
Activités

Na de Dexia Tower, Zenith Tower, North Galaxy Tower en MG Tower, bouwt CIT BLATON een nieuwe kantoortoren aan de overkant van de straat. Het gebouw telt zeven ondergrondse niveaus, een gelijkvloerse verdieping en eenendertig bovengrondse verdiepingen. Het gebouw is gelegen op een vrij smal perceel, wordt omringd door straten en spoorwegen en krijgt een elliptische lensvorm van 28 m breedte en 69 m lengte. De hoogte bedraagt 128 m (137 m met inbegrip van het gevelskelet), waarmee het bouwwerk tot de categorie van “hoge gebouwen” behoort.
Om tijd te winnen wordt de top and down-bouwtechniek toegepast. De stross-techniek wordt onder elke vloerplaat uitgevoerd, die als schoren dienen voor de slibwanden.
De bovenbouw van de toren bestaat uit kolommen-balken-welfsels, met een centrale kern gemaakt van zelfklimmende bekisting. Acht metalen korbelen, vastgemaakt aan de centrale kern, worden voorzien vanaf verdieping +16 tot +18. Ze zijn uitgerust met dempers die de zettingsverschillen tussen de kern en de gevel opvangen, maar die zich vastzetten in geval van sterke wind.