Sectors

Hotels

Onze benadering van de hotelsector richt zich op het samenvoegen van de specifieke eisen en de eco-praktische eisen voor een betere economische levensvatbaarheid. Het hotelwezen stelt veel eisen op het gebied van comfort en veiligheid en moet een langetermijnvisie hebben op de gevolgen voor het milieu en de economische levensvatbaarheid. Wij integreren al deze specificiteiten door alle betrokken partijen bij elkaar te brengen rond een gezamenlijk doel: een duurzaam hotel. Zo zetten we ons in om actief deel te nemen aan het positieve beeld van hotelondernemingen waar wij verantwoordelijk voor zijn.