Sectors

Gezondheid

CIT Blaton bezit grote expertise in het organiseren van werk in een ziekenhuisomgeving. Het naleven van strenge normen, de gefaseerde uitvoering, het ontwerp voor een gemakkelijke toegang en de weinig belastende uitvoeringsmethoden maken integraal deel uit van de knowhow en de ervaring van het bedrijf op dit gebied.